Ambilight

AudioVideo |

Atmosférické přisvětlení Ambilight je efektivní technologie společnosti Philips. Její nejnovější verzí je Ambilight Spectra a najdete ji v nejlepších HD televizorech Philips.

AmbilightAmbilight je technologie vyvinutá společností Philips, jejíž plný název zní Ambient Lighting Technology (lze přeložit jako „technologie okolního osvětlení“). Je to systém vylepšující moderní televizory, která vytváří okolní (ambientní) osvětlení podle aktuálního zobrazovaného obsahu. Přináší několik výhod, mezi dvě hlavní patří dokreslování atmosféry a snížení namáhání očí. Mezi ty další se pak řadí například optické zvětšení televizoru.

Již před Ambilight existovaly zařízení umožňující dodatečné přisvětlení podle obrazu, ale k jejich provozu bylo potřeba vedle video a audio signálu přenášet další obrazová data určená speciálně právě jen pro kontrolu přisvětlení. A který z výrobců či distributorů filmů by se namáhal programovat k videu dodatečný signál, když tržní využití je nejasné?

U Ambilight toto není potřeba, přisvětlení automaticky vytváří řada světelných diod podle převažující barvy u konkrétního okraje obrazovky. Z toho plyne potřeba výkonného procesoru v televizoru, což spolu s cenou výkonných světelných diod znamená, že Ambilight je dostupný jen u dražších televizorů Philips, zvláště ve své nejnovější verzi.

Ambilight Spectra

Jak si možná dokážete představit, a jak vidíte podle přiložených fotografií a videa, dokáže Ambilight výborně doplnit atmosféru, zvláště při zhasnutém okolním osvětlení. Osvětlená už není jen obrazovka, ale celé okolí, takže u mnoha scén se dokážete lépe „ponořit do obrazu“. K tomu se opticky zvětšuje zobrazovaná plocha, když máte televizor vhodně umístěný před bílou zdí, je toto zvýraznění obzvláště patrné.

Okolní osvětlení také snižuje zátěž pro oči. Při změnách jasu obraz se totiž stává, že zornice se musí rychle přizpůsobovat - při poklesu jasu rychle stahovat, při jeho vzestupu naopak rozšiřovat, oči potom začínají bolet. Proto se také nedoporučuje sledovat televizi či používat monitor v naprosté tmě, je dobré mít rozsvícené dodatečné světlo. Ambilight zvyšuje celkové osvětlení sledovaného prostoru, proto snižuje nutnost očí rychle se přizpůsobovat změnám jasu. Navíc díky celkově většímu světlu se opticky zvyšuje kontrast obrazu - oči jsou nastavené na větší jas, takže černou vnímají jako hlubší. Na okraji obrazovky také není tak ostrý přechod mezi světlem a tmou, čímž je méně namáháno perifirení vidění.

Technologie Ambiligth se samozřejmě postupně vyvíjela a to z prostého přisvětlení stran televizoru stejnou barvou, až po současnou nejnovější verzi Ambilight Spectra, kdy je každá strana osvětlena řadou nezávislých diod.

Ambilight Mono (Ambilight 1) - Pravá i levá strana televizoru jsou osvětleny stejně, žádné světlo nahoře a dole.

Ambilight Stereo (Ambilight 2) - Pravá a levá strana jsou každé osvětleny zvlášť, mohou mít tedy různé barvy. Horní a dolní strana nejsou osvětleny.

Ambilight Surround (Ambilight 3) - Pravá, levá a hodní strana jsou osvětleny zvlášť, spodní strana bez světla.

Ambilight Full Surround (Ambilight 4) - Všechny strany mají oddělené osvětlení.

Ambilight Spectra - Nejnovější verze technologie využívaná hlavně v televizorech Philips Aurea i v chystaných Philips Cinema 21:9. Celkem je po straně televizoru rozmístěno 126 světelných diod, což znamená, že i části jedné strany televizoru mohou být osvětleny různě.

Z Ambilight je odvozena i technologie AmBX, což je obdobný systém, kterým lze dovybavit počítač. Systém AmBX ještě není příliš dostupný, ale doufejme, že v brzké době více rozšíří (foto dole).


Ambilight Spectra 

Ambilight Spectra 

 Philips Cinema

 Philips Cinema

 Ambilight-výroba

 Ambilight-výroba

 AmBX 
Komentáře