Automatická aktualizace HDTV Bravia W4500

AudioVideo |

Sony spouští testovací provoz aktualizace software HDTV televizí W4500 přes digitální pozemní vysílání.

Automatická aktualizace HDTV Bravia W4500Vzhledem rychlému vývoji stále nových digitálních standardů, softwarových algoritmů nebo kodeků, může někdy vyvstat požadavek naistalovat do TV přijímače nejnovější softwarovou aktualizaci, aby byla zajištěna plná kompatibilita se všemi druhy digitálního vysílání DVB.

Digitální TV přijímače Sony BRAVIA jsou konstrukčně navženy a připraveny pro stahování a instalaci nejnovějších softwarových aktualizací, přičemž vše probíhá plně automaticky, bez zásahu obsluhy. 

Z uvedeného důvodu společnost Sony, ve spolupráci s Českou televizí spustila relaci tzv. SSU (System Software Update), kdy do běžného pozemního digitálního DVB-T vysílání sítě 1 byla přidána speciální nejnovější aktualizace interního softwaru ver. 2.25.1511, která je určena výhradně pro TV přijímače Sony Bravia KDL-40W4500, KDL-46W4500, KDL-52W4500.

Aktualizace softwaru je vysílána jako součást běžného pozemního digitálního DVB-T vysílání České televize v rámci sítě 1 (multiplex veřejné služby),  
na území celé České republiky do 4. února 2010.

Aby uvedený software mohl být řádně a plně automaticky naistalován do TV přijímače, je nutné dodržet následující nastavení:

1. TV přijímač musí být naladěn na některý z programů pozemního digitálního vysílání DVB-T České televize (síť 1). 
2. TV přijímač musí být vypnut ve stavu „Stand-By“ (tj. vypnut pouze dálkovým ovladačem, nikoliv hlavním vypínačem na přístroji), musí zůstat připojen k napájení a v přístroji musí zůstat zasunutá TV anténa. Přístroj musí zůstat vypnutý alespoň 30 min. (např. přes noc). 
3. V menu TV přijímače musí zůstat zapnutá položka „Stažení softwaru“ … „Zap“
Uvedené nastavení si můžete sami zkontrolovat takto:
na dálkovém ovladači postupně stisknete:
Home (Menu)
Digitální nastavení DVB
Technické nastavení
„Stažení softwaru“ …. „Zap“

Vlastní aktualizace softwaru včetně instalace se provede automaticky během několika minut, ihned po následujícím zapnutí přístroje. Skutečnost, zda software byl již nainstalován, je potom možno ověřit stisknutím tlačítka „Options“ na dálkovém ovladači, dále volbou „O systému“, kde je možno najít číslo verze softwaru 2.25.1511.

Další informace o SSU můžete také najít na stránkách České Televize www.digict.cz, v sekci „Dodadkové služby“ v podsekci „Dálková aktualizace přijímačů DVB-SSU“.

Sony W4500
Komentáře