Diváci jsou unavení omíláním krize

AudioVideo |

Společnost UPC představila výsledky průzkumu, podle kterého už mají televizní diváci už mají finanční krize na obrazovce „plné zuby“.

Diváci jsou unavení omíláním krizeHlavní výsledky průzkumu společnosti UPC v deseti evropských zemích o chování televizních diváků:

• Čeští diváci se domnívají, že pozornost věnovaná krizi v televizi, ji ještě zhoršuje
• Většina z nich získává informace o finanční krizi na internetu
• Kvůli krizi tráví víc času s rodinou a kamarády, nebo surfováním na internetu
• V důsledku krize méně navštěvují kina, restaurace a bary
• Krize příliš nemění jejich zvyklosti při sledování televize

České diváky, přesněji řečeno 52 procent z nich, už téma finanční krize v televizním vysílání unavuje. Téměř polovina populace se pak dokonce domnívá, že televize to s finanční krizí přehánějí a že pozornost jí věnovaná, ji ještě zhoršuje. Okolo 40 procent lidí současně připouští, že kvůli krizi navštěvuje méně kina, restaurace a bary. Místo toho tráví více času s rodinou a kamarády nebo surfováním na internetu. Surfování na internetu přitom vítězí nad sledováním televize.

To jsou některé z hlavních zjištění tradičního, už 6. ročníku průzkumu společnosti UPC, který se uskutečnil v 10 evropských zemích včetně České republiky, kde společnost poskytuje televizní, internetové a telefonní služby. Průzkum se zaměřil na zkoumání dopadu finanční krize na sledování televize a na změny každodenního chování Evropanů.

„Plné zuby krize“
Ve většině zemí, v kterých se průzkum konal, se oslovení vyjádřili, že jsou z neustálého náporu informací o finanční krizi již unavení. V České republice stejně jako na Slovensku,   v Irsku, Belgii, Holandsku či v Polsku, má tématu finanční krize více než polovina populace obrazně řečeno „plné zuby“. V ostatních zemích si pak 40 a více procent respondentů myslí, že televize to s krizí přehánějí.

Televizní chování v době krize
Názory na televizní pořady týkající se nouze spojené s krizí jsou smíšené. Více než třetina populace se ráda dívá na tento druh pořadů. Kvůli krizi například nesledují o moc víc sportovních přenosů, televizních seriálů či pořadů o cestovaní a koníčcích. Většině - přibližně 61 procentům oslovených – pak nevadí pořady o lidech, kteří se ocitli kvůli finanční krizi na dně. Nicméně televizní pořady, pomáhající lidem, kteří kvůli finanční krizi přišli o práci, nebo o dům, má v oblibě pouze 36 procent respondentů. Téměř 20 procent respondentů pak uvedlo, že při zmínce o finanční krizi raději okamžitě přepne na jiný program.

Změny v trávení volného času
Finanční krize ovlivňuje i způsob trávení volného času, a to nejen Čechů, ale i občanů ostatních evropských zemí. Podle výsledků průzkumu Češi méně navštěvují v důsledku krize bary, restaurace nebo kina. Avšak co se týká letošní dovolené přes 50 procent oslovených uvedlo, že krize nemá na jejich dovolenou vliv. Krizi jako hlavní příčinu, pro kterou bude nutno náklady na dovolenou přehodnotit, nicméně uvedlo 40 procent respondentů. Češi v rámci Evropy pak patří spíše k těm aktivnějším – internetu se věnují více než televizi, nejvíce si pouštějí DVD či video, jsou na čele u sportovních aktivit a nejvíce hodin tráví s přáteli a rodinou. O tom ostatně vypovídají odpovědi na dotaz: Když si představíte běžný týden, kolik času v průměru věnujete trávení času?

s přáteli a rodinou

ČR (39,2 hodin)

Slovensko (34,2)

Rumunsko(28,7)

surfováním na internetu

Rumunsko(23,4)

ČR (18,0)

Polsko (17,7)

sledováním televize

Slovensko(17,3)

Nizozemsko (16,9)

Irsko (16,6)

četbou novin

Rumunsko (4,4)

Polsko+Rakousko (4,0)

Švýcarsko (3,9)

sledováním DVD nebo videa

ČR (4,2)

Maďar.+Rumun.(3,7)

Irsko (3,6)

sportovními aktivitami

ČR (3,2)

Rakousko+Švýc. (2,8)

Rumunsko (2,6)

hraním videoher

Rumunsko (2,9)

Polsko (2,5)

Nizozemsko(2,0)

návštěvou barů a restaurací

Irsko (2,6)

ČR (2,5)

Švýcarsko (2,4)

návštěvou kina

Polsko (0,7)

Rumunsko (0,6)

Irsko (0,5)


Nejčastější zdroje informací o finanční krizi
Nejčastěji využívaným zdrojem informací o finanční krizi je pro občany České republiky internet. Tam směřuje téměř 61 procent účastníků výzkumu. Televizi v tomto směru využívá pouze 26 procent. Noviny pro informování se o krizi pak využívá pouze 9 procent a rozhlas dokonce pouze 3 procenta oslovených. V tomto směru se mírně lišíme od sousedních Slováků, kteří preferují televizi před internetem (45 procent) novinami (39 procent), novinami (9 procent) a rozhlasem (5 procent).
Komentáře