Laser s LCD je možnou budoucností HDTV

AudioVideo |

Nové pokusy naznačují, že kombinací laserového paprsku a speciálních tekutých krystalů bude v budoucnu možné levněji vyrábět laserové televize jako je Mitsubishi LaserVue.

Laser s LCD je možnou budoucností HDTVPoté, co společnost Mitsubishi nedávno obnovila výrobu laserové televize LaserVue, se také znovu oživil zájem spotřebitelů o tuto technologii, která nabízí výborné pozorovací úhly, nízkou spotřebu a zejména velmi široké barevné spektrum. Aktivní je ovšem nejen zájem náročných videofilů, ale i mnohé věděcké týmy pracují na vylepšení laserové zobrazovací technologie.

Nejnovějším úspěchem na tomto poli je počin vědců Centra molekulárních materiálů pro fotoniku a elektroniku univerzity v Cambridge (Centre of Molecular Materials for Photonics and Electronics -University of Cambridge). Ti představili kombinaci jednoho laserového paprsku s LCD krystaly. Jejich prosvicováním vznikají žádané barvy, navíc s nižšími náklady, než je tomu v současnosti u LaserVue, kde je pro každou základní barvu (červenou, zelenou a modrou) zvláštní laserový paprsek. Mezi výhody technologie má patřit i větší bezpečnost.

Pokud tyto pokusy budou probíhat úspěšně, mohli bychom se během několika let dočkat vylepšené laserové HD televize, která bude konkurovat technologii organických krystalů (OLED), případně stále ještě LCD a PDP.

Fotografie a více informací: http://www.physorg.com/news159458998.html


Laser LCD
Komentáře