Satelit Astra G1 na nové pozici

AudioVideo |

Díky přesunu satelitu ASTRA 1G je k dispozici dalších 19 transpondérů pro vysílání typu DTH a poskytování širokopásmových služeb.

Satelit Astra G1 na nové poziciLucemburská společnost SES ASTRA z holdingu SES, oznámila, že přesunula svůj satelit ASTRA 1G z pozice 19,2° východní délky na 23,5° východně, kde se tento připojuje ke stávajícím družicím ASTRA 3A a ASTRA 1E. Satelit ASTRA 1G bude obsluhovat region střední Evropy, země Beneluxu a německé kabelové sítě. Kromě toho nabídne služby širokopásmového přenosu dat ASTRA2Connect.

Zmiňovaný přesun navazuje na nasazení nového satelitu ASTRA 1M společnosti SES ASTRA, kterým byla nahrazena družice ASTRA 1G na pozici 19,2° východní délky. Díky satelitu ASTRA 1G se na pozici 23,5° východně objeví dalších 19 transpondérů, čímž celkový počet transpondérů na této pozici vzroste na 56. Společnost SES ASTRA během několika minulých let na pozici 23,5° východně úspěšně vybudovala základnu pro vysílací služby typu DTH (Direct-to-Home) a širokopásmový přenos dat, konkrétně pak pro země Beneluxu, Českou republiku a Slovensko, kde je velký zájem o využívání právě této orbitální pozice. 

Koncem tohoto roku pak pozici 23,5° východně dále posílí vypuštění satelitu ASTRA 3B. Družice, kterou právě v této době montuje evropský výrobce EADS ASTRIUM v Toulouse, představuje nejmodernější kosmické těleso s 52 transpondéry, určené k distribuci vysílacích služeb typu DTH (Direct-to-Home), ale i širokopásmovému vysílání a obousměrnému vysokorychlostnímu přenosu dat v rámci celé Evropy. ASTRA 3B zajistí pružnější využití orbitální pozice 23,5° východní délky. V průběhu času pak tato družice nahradí veškerou stávající kapacitu na pozici 23,5° východně, a bude tak garantovat vysílací kapacitu na této pozici přinejmenším po dobu 15 let. 

K tomu poznamenává Ferdinand Kayser, prezident a generální ředitel společnosti SES ASTRA: „Trvale rostoucí pokrytí z pozice 23,5° východní délky ukazuje na úspěch, s jakým SES ASTRA vstoupila na nové trhy. Díky přesunu družice ASTRA 1G a vypuštění satelitu ASTRA 3B v závěru tohoto roku dále posílíme význam této orbitální pozice, a uspokojíme tak rostoucí poptávku po kvalitním digitálním vysílání i přenosu programů v kvalitě HD na velmi dynamickém trhu střední a východní Evropy i v zemích Beneluxu, a současně nabídneme dodatečnou kapacitu pro vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím satelitu.“

Astra 
Komentáře