Satelit je v domácnostech stále častější

AudioVideo |

S probíhající digitalizací v ČR pokračuje růst procenta domácností s příjmem digitálního pozemního vysílání.

Satelit je v domácnostech stále častějšíSatelitní příjem televizního vysílání v českých domácnostech vzrostl a dostal se na druhé místo před analogové televizní vysílání, jehož podíl stále klesá. Používání kabelového a IPTV příjmu i nadále stagnuje.

Kontinuální výzkum ukazuje, jak se nadále vlivem digitalizace snižuje podíl domácností, které přijímají analogové pozemní televizní vysílání (ATV). V porovnání s více než dvěma pětinami (41,1 %) domácností, které uvádí jako typ příjmu digitální pozemní vysílání (DVB-T), může pozemní analogové vysílání přijímat již jen čtvrtina domácností (25,1 %). Pochopitelně klesá také procento domácností, které jsou na pozemním analogovém vysílání závislé. Podíl domácností přijímajících pouze analogové televizní vysílání z terestrických vysílačů klesl mezi I. a II. kvartálu o 3 procentní body na 15% českých televizních domácností.

Graf


Po téměř roční stagnaci, kdy se dle výsledků Kontinuálního výzkumu podíl domácností přijímajících televizní vysílání přes satelit neměnil, došlo v druhém kvartále letošního roku k dalšímu nárůstu. Podle výsledků z období duben – červen 2010 v České republice přijímá televizní signál ze satelitu již 28,9% televizních domácností. Na nárůst mohou mít vliv kromě probíhající digitalizace také zesílené propagační aktivity a reklama poskytovatelů satelitního vysílání v prvním pololetí roku 2010.

Podíl domácností s kabelovým či IPTV příjmem se výrazně nemění a přes mírné kolísání v čase si udržuje přibližně čtvrtinový podíl (24,3 %).

Nejčastějším způsobem příjmu pozemního digitálního vysílání televize (DVB-T) v českých domácnostech je set-top-box. Pro příjem DVB-T používá set-top-box více než čtvrtina televizních domácností (26,6 %). Menší část domácností uvádí, že pro příjem DVB-T používá televizor se zabudovaným digitálním tunerem (14,4 %). Příčinou nižšího procenta jsou pochopitelně vyšší pořizovací náklady. Pouze nepatrná část domácností ve výzkumu uvádí příjem DVB-T prostřednictvím DVD přehrávače s digitálním tunerem (1,1 %).

Graf


Kontinuální výzkum provádí MEDIARESEARCH ve spolupráci se STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací v rámci projektu Elektronického měření sledovanosti televize. Jako jeden z nejrozsáhlejších výzkumů českých domácností již 8 let průběžně mapuje podrobnou strukturu české televizní populace, její chování, televizní vybavenost a změny v oblasti příjmu televizního vysílání. Cílem výzkumu je především zjistit důležité charakteristiky domácností pro kontrolu a zajišťování reprezentativity vzorku domácností vybraných pro elektronické měření sledovanosti televize.
Komentáře