Analogová TV už jen v 5,5 % domácností

AudioVideo |

Díky pokroku digitálního televizního vysílání, ať již pozemního či satelitního, bude možné analog již brzy vypnout.

Analogová TV už jen v 5,5 % domácnostíDigitalizace televizních stanic pomalu ale jistě vytlačuje pozemní analogové vysílání. Více než polovina domácností již přijímá pozemní digitální vysílání (DVB-T). Rovněž stále stoupá počet příznivců satelitu.

Dle výsledků Kontinuálního výzkumu afentury MediaReasearch z prvního kvartálu letošního roku přijímá pozemní analogové vysílání více než 11 procent televizní populace. Většina z nich ale kombinuje pozemní analogové vysílání (ATV) s jiným typem příjmu. Výhradně analogové vysílání sleduje pouze 5,5 procent domácností. Ve srovnání s loňským rokem tak poklesl počet domácností závislých na pozemním analogovém vysílání o 11,5 procent.

Penetrace domácností závislých na analogovém vysílání je samozřejmě regionálně odlišná v závislosti na stavu vypínání analogu v dané oblasti. Největší podíl domácností závislých na ATV z hlediska krajů je v kraji Zlínském (téměř 30 procent).

Pokles pozemního analogového vysílání je doprovázen výrazným nárůstem (12,5 procent) pozemního digitálního vysílání (DVB-T).

Současně v meziročním srovnání vzrostl v české televizní populaci satelitní příjem na 29 procent, zatímco příjem pomocí kabelové či IPTV přípojky meziročně stagnuje.

 

Graf
Komentáře