Spokojenost s televizí mírně vzrostla

AudioVideo |

Spokojenost Čechů s nabídkou televizních programů vzrostla. Od televize očekáváme zábavu, zpravodajský a humorný obsah ve stejné míře jako v předchozích letech, s jedinou výjimkou – erotika už tolik netáhne.

Spokojenost s televizí mírně vzrostlaÚdaje vyplývají z výzkumu životního stylu (Life Style Survey), který pro Asociaci televizních organizací (ATO) zpracovala výzkumná agentura MediaResearch.

Spokojenost Čechů s televizí roste. Výrazný posun zaznamenala spokojenost diváků se současnou šíří televizní nabídky - vzrostla meziročně o 12 %. Zmiňovaný fakt potvrzuje i 4% pokles požadavku na rozšíření televizní nabídky. Narůstající meziroční spokojenost úzce souvisí s probíhající digitalizací TV vysílání. Přechod na digitální vysílání domácnostem nabídku programů významně rozšířil.

Graf 1


Český divák už od televize neočekává erotiku v takové míře jako před lety. Od výzkumu LSS, realizovaného na přelomu let 2003/2004 do letošního roku, se pozvolně snížilo očekávání erotického obsahu o 6 %. S největší pravděpodobností zájem diváků snižuje snadná dostupnost erotického obsahu na internetu. K obrazovkám usedáme hlavně proto, abychom se pobavili a poinformovali o dění u nás i ve světě. Stejně tak od televizních pořadů očekáváme humorný obsah a zajímavý příběh.

Graf 2


Výzkum životního stylu (LSS = Life Style Survey) je exkluzivní kvantitativní výzkum kontinuálně realizovaný na panelu TV metrových domácností. Jedná se o rozsáhlý průzkum zaměřený především na televizní a mediální chování, ale i na životně stylový a spotřební obraz společnosti ČR.
Komentáře