Řídicí systém inteligentního domu Tecomat Foxtrot

Excellent |

Získal ocenění HD World Excellent za modulární řešení pro inteligentní dům.

HD World Excellent

Ocenění pro nejlepší výrobky spotřební elektroniky a ICT techniky

Smyslem ocenění "HD World Exellent" je upozornit a vyzdvihnout zajímavé produkty v oboru high-end elektroniky a ICT techniky. Při hodnocení produktů bude kladen důraz především na pozitivní odlišnost od konkurence a na přínosy pro zákazníka. Ocenění tak mohou získat jak celkově inovativní produkty, tak i produkty se zajímavým funkčním zdokonalením, výrazně zjednodušeným ovládáním nebo třeba s výjimečně příznivou cenou.


Aktuálně

Produkty k ocenění lze přihlásit do uzávěrky každého tištěného vydání, v němž případně budou i medializovány.

Uzávěrka aktuálního kola pro rok 2015 je 27. květen.

Medializace

Oceněné produkty, které ponesou označení HD World Excellent budou prezentovány v rámci časopisu HD World v rozsahu 1/2 tiskové strany, a to názvem, přihlašující       firmou, zaslaným obrázkem (foto, screenshot, logo produktu), základním popisem a souhrnem      výjimečných vlastností. Roněž budou prezentovány na webu HD Worldu (o stejném rozsahu jako v tištěném čísle) a budou mít právo používat na všech souvisejících materiálech logo HD World Excellent 2015.


Přihlášku opatřenou podpisem a razítkem společnosti posílejte prosím elektronicky na adresu excellent@idg.cz a zároveň faxem na č. 257 088 174 nebo poštou na adresu IDG Czech Republic, a.s., Seydlerova 2451, Praha 5, 158 00.

Řídicí systém inteligentního domu Tecomat Foxtrot

Systém Tecomat Foxtrot je centrálním komunikačním a řídicím uzlem infrastruktury inteligentního domu. Řídí jednotlivé části a koordinuje všechny jako celek podle různých scénářů, jako jsou všední den, odchod do práce, dovolená, stav panika, zastřežení nebo simulace přítomnosti. Řídicí systém bere v úvahu okamžité stavy čidel teploty, osvětlení, vlhkosti, CO₂, větru či deště, ale i lokální předpověď počasí nebo plán spínání tarifů energií z internetových serverů. Spotřebu energií nejen měří, ale podle okamžité ceny řídí i jejich toky.

Tecomat Foxtrot

Jednotka Foxtrot komunikuje se všemi dalšími systémy v domě, typicky s osvětlením, vytápěním a klimatizací, elektrickými pohony oken či žaluzií, zavlažovacím systémem zahrady, zabezpečovacím systémem nebo multimediálními domácími zařízeními i jednotlivými elektrickými zásuvkami. Všechna připojená řešení lze ovládat prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace. Nechybějí ani měření a sběr dat z provozu s vyhodnocením ve formě grafů a statistik.

Modulární systém Foxtrot lze volně rozšiřovat o sběrnicové senzory a aktory z nejrozsáhlejšího sortimentu těchto prvků na trhu.

Cena: od 8 000 Kč

www.tecomat.comÚvodní foto: IDGKomentáře